CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

     Trợ lý ảo VNPT (bao gồm “nền tảng”, "Nền tảng Trợ lý ảo VNPT ", "chúng tôi", "của chúng tôi") là nền tảng ứng dụng các công nghệ AI tiên tiến nhất hiện nay như công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), công nghệ AI Voice Technology (STT và TTS), dùng để khởi tạo trợ lý ảo đơn giản và hiệu quả. Đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân (gọi là “Người dùng”, “Bạn”) để giải quyết các vấn đề trong dịch vụ chăm sóc khách hàng từ đó tăng hiệu suất công việc.
     Bằng việc truy cập và sử dụng nền tảng Trợ lý ảo VNPT của chúng tôi, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận Chính sách Quyền riêng Tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó. Nền tảng Trợ lý ảo VNPT có thể điều chỉnh Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời đăng tải Chính Sách được điều chỉnh trên website của nền tảng Trợ lý ảo VNPT.

1. Thu thập thông tin

     Để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ của Nền tảng Trợ lý ảo VNPT, xác thực thông tin Người dùng, đảm bảo các yêu cầu bảo mật hệ thống, an toàn thông tin, chăm sóc khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, chúng tôi được quyền thu thập các loại thông tin cá nhân Người dùng từ các nguồn sau đây:
1.1 Thông tin được thu thập tự động
     Khi Bạn sử dụng Trợ lý ảo VNPT, Chúng tôi thu thập những thông tin được gửi đến từ các thiết bị máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà Bạn sử dụng để truy cập. Các thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang website Bạn truy cập, địa chỉ IP của máy tính, định danh thiết bi, loại thiết bị, thông tin máy tính và thiết bị mạng, và các dữ liệu cơ bản khác.
     Khi bạn truy cập và sử dụng Trợ lý ảo VNPT, Chúng tôi sẽ đặt một số cơ sở dữ liệu gọi chung là Cookies lên máy tính hoặc các thiết bị khác của Bạn; thu thập dữ liệu thông qua dữ liệu tương tác chat giữa Người dùng và hệ thống Trợ lý ảo; thông tin tương tác qua mạng xã hội kết nối tới hệ thống Trợ lý ảo…
     Chúng tôi sử dụng những kỹ thuật nói trên với mục đích nhận diện Bạn như một Người dùng của Chúng tôi, phục vụ cho việc đáp ứng cho nền tảng, gửi thông báo, quảng cáo tương ứng cho từng đối tượng Người dùng khác nhau, hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo mật tài khoản của Bạn, ngăn ngừa gian lận, rủi ro, nâng cao độ tin cậy và an toàn trong hoạt động kết nối giữa Bạn và Trợ lý ảo VNPT.
1.2 Thông tin Bạn khai báo
     Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trợ lý ảo VNPT, bao gồm thông tin Bạn cung cấp trên mẫu đăng ký (từ ứng dụng, website, hoặc các kênh tương tác khác) và được cập nhật trong quá trình sử dụng nền tảng; thông tin về các hoạt động của Bạn; thông tin cá nhân người dùng trên nền tảng.
     Chúng tôi cũng thu thập những thông tin về Bạn thông qua nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như thông qua các liên lạc giữa Bạn và đội ngũ hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi; các thông tin Bạn phản hồi trong các cuộc khảo sát; các thông tin trong quá trình Bạn tham gia trao đổi, thảo luận, giải quyết tranh chấp hoặc các thông tin phù hợp khác được Bạn cung cấp liên quan đến việc sử dụng các Trợ lý ảo VNPT. Bạn có thế thay đổi thông tin Cá nhân bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống lại các hành vi gian lận hoặc xóa dấu vết gian lận.
1.3 Thông tin từ các nguồn khác
     Bạn có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ... Thông qua đó, Chúng tôi có thể nhận được các thông tin được kiểm soát từ các bên thứ ba này, và Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này căn cử theo Chính Sách Quyền Riêng Tư.
1.4 Thông tin qua việc sử dụng thiết bị di động và xác thực Người dùng
     Để hỗ trợ trong việc bảo vệ Bạn khỏi những hành vi gian lận và sử dụng sai mục đích các thông tin của Bạn, Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các tương tác của Bạn đối với Trợ lý ảo VNPT. Chúng tôi có thể đánh giá các thiết bị mà Bạn dùng như máy tính, điện thoại và các thiết bị khác khi truy cập sử dụng dịch vụ nhằm nhận dạng bất kỳ hoạt động xâm phạm nào hoặc các phần mềm độc hại.

2. Sử dụng thông tin

     Chúng tôi sử dụng thông tin của Người dùng nhằm phục vụ:
     • Xử lý các thông tin liên quan tới nền tảng, gửi thông báo kết quả/trạng thái các kết nối tới các hệ thống nội bộ, các kết nối tới mạng xã hội của Người dùng.
     • Xác thực thông tin Người dùng.
     • Hỗ trợ, hướng dẫn Người dùng sử dụng nền tảng.
     • Cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua tương tác sử dụng nền tảng của Người dùng.
     • Đánh giá hiệu ứng, hiệu quả của nền tảng.
     • Quảng cáo, tiếp thị dựa trên sở thích, thói quen của Người dùng.
     • Giải quyết sự cố, khiếu nại của Người dùng.
     • Kiểm soát, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp.
     • Kiểm tra, đối chiếu tính chuẩn xác của thông tin, và xác thực thông tin với bên thứ ba.
     Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu sau khi có sự đồng ý của Người dùng.

3. Thay đổi thông tin cá nhân

     Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đã thu thập, lưu trữ.
     Bạn có quyền yêu chúng tôi cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đã thu thập, lưu trữ hoặc ngừng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
     Ngay khi nhận được yêu cầu của Bạn về việc cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân hoặc đề nghị ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi có trách nhiệm sau đây:
     a) Thực hiện yêu cầu và thông báo cho Bạn hoặc cung cấp cho Bạn quyền tiếp cận để tự cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình;
     b) Áp dụng biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân; thông báo cho Bạn trong trường hợp chưa thực hiện được yêu cầu do yếu tố kỹ thuật hoặc yếu tố khác.
     Bạn có thể kiểm tra và điều chỉnh thông tin cá nhân của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào trang quản trị của Trợ lý ảo VNPT và kiểm tra, thực hiện thay thông tin đã cấu hình. Trong trường hợp Bạn hủy hoặc bị khoá tài khoản tự động, Chúng tôi vẫn lưu dữ liệu tài khoản trên hệ thống và có thể sẽ vẫn lưu giữ thông tin của Bạn trong một khoảng thời gian nào đó nhằm phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, xử lý các vấn đề truy thu, hoặc nhằm thực hiện những hoạt động khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc không trái pháp luật.

4. Quảng cáo, tiếp thị, nhận thông báo

     Chúng tôi không bán hoặc cho bên thứ ba có nhu cầu tiếp thị thuê khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của Bạn.Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin của Bạn kết hợp cùng với các thông tin mà Chúng tôi thu thập được từ những nguồn hợp tác khác nhau, nhằm cải thiện Trợ lý ảo VNPT, thông tin hoặc quảng cáo cho Người dùng. Trường hợp Bạn không muốn nhận những thông báo, quảng cáo từ Chúng tôi, Bạn có thể làm theo những hướng dẫn được Chúng tôi cung cấp để từ chối nhận các thông tin này.

5. Bảo vệ và lưu trữ thông tin

     Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Bạn tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn theo đúng quy định của Tập đoàn VNPT. Các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Trung tâm dữ liệu (Data Center) đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định; đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin theo qui định của nhà nước và các tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo mật quốc tế khác.
     Chúng tôi không cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân đó hoặc ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.
     Chúng tôi sẽ hủy bỏ thông tin cá nhân đã được lưu trữ khi đã hoàn thành mục đích sử dụng hoặc hết thời hạn lưu trữ và thông báo cho Bạn biết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Go to top