Tính năng

Kênh giao tiếp, tương tác hiệu quả trong nội bộ và khách hàng

01Xây dựng kịch bản trả lời đa dạng

Hỗ trợ đa dạng các thẻ phản hồi để xây dựng kịch bản người tạo bot mong muốn. Cho phép tối ưu hóa cuộc trò chuyện với khách hàng.

02 Chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực

Đa dạng lĩnh vực như Ngân hàng, Viễn thông, Bảo hiểm, Logistics, Thương mại điện tử,... Hỗ trợ khởi tạo kịch bản nhanh chóng và sẵn có với dữ liệu training.

03Tạo dữ liệu training nhanh chóng

Hỗ trợ xây dựng dữ liệu training ý định, thực thể nhanh chóng bằng cách nhập file Excel

04Đánh giá và cải thiện độ thông minh của bot

Cung cấp công cụ Test NLP để đánh giá model AI bằng file data test, và tính năng phân loại trạng thái bot không hiểu từ lịch sử trò chuyện với khách hàng để cải thiện độ thông minh của chatbot.

05Kết nối với hệ thống quản lý khách hàng CRM, ERP

Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng từ cuộc trò chuyện và truyền gửi dữ liệu từ hệ thống quản trị CRM, ERP để tương tác động với khách hàng

06Tích hợp đa nền tảng chat và kênh giao tiếp nội bộ

Tương tác dễ dàng với khách hàng qua các nền tảng chat Facebook, Zalo, Viber, Telegram, Website và các kênh giao tiếp nội bộ

07Phân tích thống kê trực quan

Thống kê hoạt động của người dùng, performance của bot và số lương tin nhắn, kịch bản được quan tâm, hỗ trợ việc đưa chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.
Go to top