Cửa hàng

Hỗ trợ thông tin cho người dân về tình hình dịch bệnh

Hỗ trợ các lãnh đạo tra cứu và quản lý các thông tin thuộc các lĩnh vực do đơn vị quản lý

Tra cứu văn bản hiệp định, pháp luật.

Phân tích, tìm kiếm dữ liệu trên hàng triệu các văn bản pháp luật, hiệp định của khối chính quyền

Trợ lý hỗ trợ tra cứu tình hình địa phương.

Có thể tra cứu tình hình công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu,... hay tình hình thời tiết, thiên tai... của các địa phương

Tra cứu các thông tin của Bộ/Ban/Ngành

Kết nối và truy vấn với các kho dữ liệu trực thuộc Bộ/Ban/Ngành để phân tích và đưa ra các báo cáo chuẩn xác nhất

Trợ lý cập nhật tin tức văn hóa - xã hội

Phân tích thị trường, các xu hướng thảo luận trên mạng xã hội, các nội dung nhạy cảm về doanh nghiệp và của đối thủ

Trợ lý cho các sự kiện văn hóa xã hội.

Hỗ trợ ban tổ chức tổng hợp người đăng ký, mua vé tham gia sự kiện xã hội. Ngoài ra, có thể khảo sát, đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng về sự kiện

Go to top