Cửa hàng

Giải đáp các thông tin về trường lớp

Hỗ trợ tìm kiếm giải đáp thắc mắc của người học và phụ huynh về hồ sơ sức khỏe, tư vấn tuyển sinh, học phí của các cơ sở giáo dục trên địa bàn cả nước.

Trợ lý tâm sự học đường

Trợ lý ảo là người bạn thấu hiểu: tư vấn học tập và tâm lý với những ngôn từ gần gũi, giúp cho tinh thần, sức khỏe của học sinh, sinh viên trở nên tốt hơn.

Trợ lý hỗ trợ theo dõi học tập

Trợ lý có thể theo dõi thời khóa biểu, xem kết quả học tập, tạo đơn xin nghỉ phép, phản hồi đánh giá chất lượng dạy học kịp thời đến giáo viên.

Trợ lý cho việc dạy học

Giáo viên có thể dễ dàng thông qua trợ lý ảo xây dựng những bài học, trò chơi thú vị nhằm tạo hứng thú cho học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học.

Giải đáp thông tin về các cơ sở đào tạo.

Giúp cho nhiều học sinh tiếp cận đến cơ sở giáo dục bằng cách hiển thị đầy đủ thông tin về trường học, cung cấp quy trình nhập học trực tuyến, chia sẻ tin tức và ảnh mới nhất về trường lớp.

Trợ lý đề xuất tìm kiếm phù hợp tới cá nhân

Trợ lý ảo có thể đưa ra các đề xuất phù hợp về các chương trình đào tạo, hỗ trợ khách hàng đăng ký, đặt lịch tư vấn một cách nhanh chóng

Go to top